Event

Smart Cities Marketplace Webinar

Datum

Donderdag 20 juni

Tijd

10.00 -11.30 uur

header afbeelding

Om de klimaatdoelstellingen in steden te halen, zijn aanzienlijke investeringen nodig. Dit vormt een grote uitdaging voor stadsplanners en beleidsmakers, zowel vanwege de vereiste bedragen als vanwege het gebrek aan technische capaciteit op gemeentelijk niveau. Technische bijstand kan echter een cruciale rol spelen bij het begeleiden van steden naar duurzame oplossingen. In deze webinar zullen experts van ELENA, JASPERS en GREEN ASSIST essentiële strategieën onthullen om dit cruciale moment in de stedelijke ontwikkeling te navigeren door hun programma’s te presenteren en uit te leggen hoe steden Technische Assistentie kunnen aanvragen.

ELENA, de European Local ENergy Assistance facility, biedt financiële ondersteuning voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of stedelijke mobiliteit en transport.
JASPERS, de Joint Assistance to Support Projects in European Regions, adviseert over strategieën, programma’s en projecten voor investeringen die worden ondersteund door EU-subsidiefondsen, met als doel het bevorderen van groei en het effenen van de weg naar een slimmer, groener en meer verbonden Europa.

GREEN ASSIST, de Green Advisory Service for Sustainable Investments Support, is een adviesloket en heeft als doel publieke en private investeerders te helpen met het vinden van groene projecten en de verbinding te creëren tussen bestaande investeringsprojecten, om zo grote impact te stimuleren. Het onderwerp van de projecten die vallen onder het programma richten zich op sectoren van het natuurlijk kapitaal en de circulaire economie, maar ook op niet-milieu gerelateerde sectoren.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: Europese Commissie