<-- Terug naar het call overzicht

Alliance for Language Technologies (CSA)

Deadline

29 mei 2024

Budget

4.000.000

Code

DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-02

Link naar de call

Topic description

Expected Outcome:

Deliverables

Objective:

Through federating Member States efforts, this action will directly contribute to preserving the linguistic and cultural diversity in Europe while effectively implementing the European Common Data Infrastructure and Service MCP’s objectives in the area of language technologies. By providing the necessary data and model adaptation capacities, the action will have a strong impact on the deployment of large language foundation models and their applications such as generative AI. This federated effort will be established around two work strands.

Second work strand – Ecosystem

The second work strand will support the coordination of a European Language Technologies ecosystem. This activity will bring together public and private organisations to provide infrastructure and support to developers and users of large language models, especially SMEs.

Scope:

The infrastructure will act as advisory point, offer awareness raising and community building. It will support SMEs to onboard the large language models in their production workflows. The work will be carried out in close collaboration with national initiatives, the Data Spaces, the AI on demand platform, Testing and Experimentation Facilities, Digital Innovation Hubs, the EuroHPC Joint Undertaking’s supercomputing facilities and in synergy with the open-source foundation model action. The consortium that will implement this action should be composed by representatives of Member States.

Programma,

Digital Europe is het nieuwe EU-programma dat gericht is op de opbouw van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de bevordering van een grootschalige inzet van digitale technologieën. Het programma heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen.

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

Het doel van Digital Europe is ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in verkoopbare producten. Er wordt speciale aandacht besteed aan het MKB, maar ook overheden worden aangesproken op specifieke onderwerpen. Het programma richt Europese Digital Innovation Hubs op, die overheden en bedrijven kunnen helpen beter om te gaan met digitale uitdagingen en in contact te komen met bedrijven die digitale oplossingen bieden. In Nederland is de DSIH (Dutch Societal Innovation Hub) specifiek gericht op overheden.

Voor individuele projecten die onder de eerste en derde doelstelling vallen, is geen directe financiering beschikbaar. De EU-gerelateerde entiteiten die gespecialiseerd zijn in high-performance computing en cyberbeveiliging zullen acties rond deze thema’s uitvoeren.

Deelnemers:

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

Cofinanciering:

50% – Simple Grants

75% – SMEs support action

100% – Coordination and support actions

Info & Aanvraag

Aanvraagprocedure gaat via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Website: Digitaal Europa