<-- Terug naar het call overzicht

Call for proposals to promote gender equality

Deadline

29 februari 2024

Budget

10.100.000

Code

CERV-2024-GE

Link naar de call

Scope:

The objective of the Call is to support, advance and implement comprehensive policies to promote women’s full enjoyment of rights, gender equality, including work-life balance, equal pay between women and men, women’s empowerment and gender mainstreaming.

More specifically, the call focusses on the following two priorities:

  1. Tackling the root causes of the gender care gap by promoting a gender-transformative approach and challenging gender stereotypes with the aim to support promotion of family-friendly practices in companies encouraging the take up of the new rights under the Work-life Balance Directive by both women and men; prevention/protection against any form of unfavourable treatment and discrimination of women during and after pregnancy as well as of women and men who took family leave and flexible work arrangements; raising awareness of the value of care work by reflecting on the appreciation of skills needed for care work; and challenging gender stereotypes that perpetuate the traditional division of labour.
  2. Supporting the implementation of the provisions of the Pay Transparency Directive with the aim to foster Member States authorities responsible for implementation of the provision of the Pay Transparency Directive (possibly in cooperation with other public entities, private organisations or international organisations) in developing national guidance and/or tools for gender-sensitive job evaluation and classification systems and in raising awareness of this guidance and/or tools among employers and workers representatives in their respective countries.

Programma,

De EU is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het programma biedt financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Het programma bestaat uit vier pijlers:

  1. Beschermen en promoten van de Europese waarden
  2. Gelijkheid en Rechten: 
  3. Engagement en betrokkenheid van burgers:
  4. Ondersteuning van slachtoffers van geweld (Daphne): de strijd tegen elke vorm van geweld

Voorbeelden van door CERV ondersteunde activiteiten zijn: 

Het kan daarbij gaan om zowel lopende als nieuw op te starten activiteiten. Binnen CERV kunnen zowel nationale als internationale projecten worden gefinancierd.  

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

CERV financiert projecten van nationale, regionale of lokale maatschappelijke organisaties en overheden. Veel oproepen zijn ook beschikbaar voor deelnemers uit niet-geassocieerde landen.

Cofinanciering:

Max. 90%

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Info & Aanvraag

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website fonds: CERV