<-- Terug naar het call overzicht

Cooperation Partnerships

Deadline

05 maart 2024

Budget

34 170 000

Code

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Link naar de call

Scope:

The primary goal of Cooperation Partnerships is to allow organisations to increase the quality and relevance of their activities, to develop and reinforce their networks of partners, to increase their capacity to operate jointly at transnational level, boosting internationalisation of their activities and through exchanging or developing new practices and methods as well as sharing and confronting ideas.

They aim to support the development, transfer and/or implementation of innovative practices as well as the implementation of joint initiatives promoting cooperation, peer learning and exchanges of experience at European level. Results should be re-usable, transferable, up-scalable and, if possible, have a strong transdisciplinary dimension.

OBJECTIVES OF THE ACTION

Cooperation Partnerships aim at:

Programma,

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het nieuwe programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.

Meer specifiek richt het programma zich op de volgende doelstellingen:

In het kader van Erasmus+ kunnen organisaties deelnemen aan een reeks netwerk- en opleidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld om de professionele vaardigheden van hun personeel te ontwikkelen, de organisatiecapaciteit te vergroten en allianties te vormen met organisaties in andere landen om innovatie te stimuleren of beste praktijken te delen. Bovendien kunnen ze studenten, docenten, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren helpen om zich in het buitenland verder te ontwikkelen.

Welke voordelen zijn er voor organisaties? Meetellen op wereldschaal, verbeterde managementtechnieken, meer toegang tot financieringsmogelijkheden en projecten, meer expertise op het gebied van projectplanning, -beheer en -opvolging, en vele aantrekkelijke mogelijkheden voor studenten en personeel van de deelnemende organisaties.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, voorziet het Erasmus+ programma in de uitvoering van de volgende kernactiviteiten:

Onderwijs

Kernprioriteit 1:

Kernprioriteit 2:

Kernprioriteit 3:

Naast de acties die voortvloeien uit de kernprioriteiten van het Erasmus+ programma, zijn er ook acties in het kader van het Jean Monnet programma die in aanmerking komen voor financiering. Het programma stimuleert onderwijs-, onderzoek- en debatactiviteiten op het gebied van Europese integratie, bevordert reflectie op EU-beleid door middel van conferenties en steunt instellingen die actief onderzoek doen naar Europese integratie.

Jeugd

Kernprioriteit 1:

Kernprioriteit 2:

Kernprioriteit 3:

Sport

Kernprioriteit 1:

Kernprioriteit 2:

Kernprioriteit 3:

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Info & Aanvraag

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond. Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van het Nuffic.

Website: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/erasmus-programme-guide/introduction