<-- Terug naar het call overzicht

Data Space for Cultural Heritage

Deadline

23 januari 2024

Budget

4.000.000

Code

DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-CULTHERITAGE

Met deze actie wordt de ontwikkeling van een operationele dataruimte voor cultureel erfgoed voortgezet. Het doel is om meer inhoud van hoge kwaliteit beschikbaar te maken, met name in 3D, het hergebruik van gedigitaliseerde culturele bronnen te bevorderen en de gemeenschap meer mogelijkheden te bieden om verrijkte diensten aan te bieden dankzij het gebruik van geavanceerde technologieën.

Het bouwt voort op het werk dat is gestart onder het vorige WP, dat bestaat uit twee onderdelen. Het eerste werkonderdeel is het opzetten van de dataruimte voor cultureel erfgoed door middel van aanbestedingen, met als doel het opzetten en beheren van de dataruimte. Het tweede werkonderdeel bestaat uit subsidies ter ondersteuning van instellingen voor cultureel erfgoed bij het gebruik van technologieën en de aansluiting op de dataruimte. Het richt zich op het benutten van de mogelijkheden van geavanceerde technologieën om de kwaliteit, de duurzaamheid, het gebruik en het hergebruik van de gegevens te verbeteren, en op het opbouwen van digitale capaciteit in de culturele sector door samen te werken met bestaande en relevante Europese, nationale en regionale initiatieven en platforms.

Er zal worden gestreefd naar complementariteit met de nieuwe Europese samenwerkingscloud voor cultureel erfgoed die in het kader van het programma Horizon Europa zal worden ontwikkeld, en met het EIT Cultuur en creativiteit, door waar nodig links te leggen naar acties van deze initiatieven. Er kan worden gestreefd naar aanvullende complementariteit met de acties in het nieuwe werkplan voor Cultuur 2023-2026. Ook synergieën met het New European Bauhaus-initiatief worden aangemoedigd.

De gehonoreerde projecten zullen het aanbod van 3D- en XR-inhoud (Extended Reality) in de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed vergroten en de digitale transformatie van de instellingen voor cultureel erfgoed bevorderen, evenals het hergebruik van dergelijke inhoud in andere domeinen, zoals toerisme of onderwijs.

Verwacht resultaat en te leveren prestaties:

Deze call maakt deel uit van de Simple Grants

Aanmelden of meer info?

Link naar call

Programma

Digital Europe is het nieuwe EU-programma dat gericht is op de opbouw van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de bevordering van een grootschalige inzet van digitale technologieën. Het programma heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen.

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

Het doel van Digital Europe is ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in verkoopbare producten. Er wordt speciale aandacht besteed aan het MKB, maar ook overheden worden aangesproken op specifieke onderwerpen. Het programma richt Europese Digital Innovation Hubs op, die overheden en bedrijven kunnen helpen beter om te gaan met digitale uitdagingen en in contact te komen met bedrijven die digitale oplossingen bieden. In Nederland is de DSIH (Dutch Societal Innovation Hub) specifiek gericht op overheden.

Voor individuele projecten die onder de eerste en derde doelstelling vallen, is geen directe financiering beschikbaar. De EU-gerelateerde entiteiten die gespecialiseerd zijn in high-performance computing en cyberbeveiliging zullen acties rond deze thema’s uitvoeren.

Deelnemers:

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

Cofinanciering:

50% – Simple Grants

75% – SMEs support action

100% – Coordination and support actions

Info & Aanvraag

Aanvraagprocedure gaat via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Website: Digitaal Europa