<-- Terug naar het call overzicht

Data Space for Tourism

Deadline

23 januari 2024

Budget

8.000.000

Code

DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-DATATOURISM

Het doel is om een betrouwbare en veilige gemeenschappelijke Europese dataruimte voor toerisme te ontwikkelen, die het ecosysteem toegang geeft tot informatie, met een impact op productiviteit, vergroening en duurzaamheid, innovatieve bedrijfsmodellen en bijscholing. Het zal de mogelijkheid bieden om aanbiedingen af te stemmen op de verwachtingen van toeristen, dienstvoorstellen aan te passen aan nieuwe groepen toeristen, een grote toestroom van toeristen te voorspellen en zo een efficiëntere planning van middelen mogelijk te maken en nieuwe zakelijke kansen te creëren.

Verwacht resultaat en te leveren prestaties:

Type actie: Simple Grants

Programma

Digital Europe is het nieuwe EU-programma dat gericht is op de opbouw van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de bevordering van een grootschalige inzet van digitale technologieën. Het programma heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen.

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

Het doel van Digital Europe is ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in verkoopbare producten. Er wordt speciale aandacht besteed aan het MKB, maar ook overheden worden aangesproken op specifieke onderwerpen. Het programma richt Europese Digital Innovation Hubs op, die overheden en bedrijven kunnen helpen beter om te gaan met digitale uitdagingen en in contact te komen met bedrijven die digitale oplossingen bieden. In Nederland is de DSIH (Dutch Societal Innovation Hub) specifiek gericht op overheden.

Voor individuele projecten die onder de eerste en derde doelstelling vallen, is geen directe financiering beschikbaar. De EU-gerelateerde entiteiten die gespecialiseerd zijn in high-performance computing en cyberbeveiliging zullen acties rond deze thema’s uitvoeren.

Deelnemers:

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

Cofinanciering:

50% – Simple Grants

75% – SMEs support action

100% – Coordination and support actions

Info & Aanvraag

Aanvraagprocedure gaat via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Website: Digitaal Europa