<-- Terug naar het call overzicht

European integration and its defining achievements

Deadline

06 juni 2024

Budget

14.000.000

Code

CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION

Link naar de call

Objective:

4. CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION – European integration and its defining achievements

European integration has substantially transformed the life of Europeans. While it has provided new opportunities for cross border travel, study and work, it has also affected the identities of people who more and more feel European as part of their identity. European integration has progressively advanced and protected the rights of people in all EU countries, rights that are often taken for granted now. However, apart from being an institutional process, European integration has been built and advanced by different people and movements at different moments. From the Ventotene manifesto to the Congress of Europe, the foundation for European integration has a long history.

The projects under this priority should explore and promote to all generations the defining moments and reference points of European integration, its history, and how these changes have in practice affected the daily lives of Europeans. Projects can focus on specific rights granted in the European Union such as freedom of movement, on specific achievements such as a common currency, or on defining moments such as accession of countries. Testimonies of witnesses could be a particular valuable resource for making the experience tangible and provide an intergenerational perspective.

For further information about the call and its conditions, please see the Call document.

Programma,

De EU is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het programma biedt financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Het programma bestaat uit vier pijlers:

  1. Beschermen en promoten van de Europese waarden
  2. Gelijkheid en Rechten: 
  3. Engagement en betrokkenheid van burgers:
  4. Ondersteuning van slachtoffers van geweld (Daphne): de strijd tegen elke vorm van geweld

Voorbeelden van door CERV ondersteunde activiteiten zijn: 

Het kan daarbij gaan om zowel lopende als nieuw op te starten activiteiten. Binnen CERV kunnen zowel nationale als internationale projecten worden gefinancierd.  

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

CERV financiert projecten van nationale, regionale of lokale maatschappelijke organisaties en overheden. Veel oproepen zijn ook beschikbaar voor deelnemers uit niet-geassocieerde landen.

Cofinanciering:

Max. 90%

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Info & Aanvraag

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website fonds: CERV