<-- Terug naar het call overzicht

European Networks of Cultural and Creative Organisations

Deadline

07 maart 2024

Budget

39700000

Code

CREA-CULT-2024-NET

Call description

Objective:

The support to European Networks of Cultural and Creative Organisations action intends to enhance the capacities of European cultural and creative sectors to face common challenges and nurture talentsinnovate, prosper and generate jobs and growth.

This action will support projects implemented by highly representativemulti-countrymembership-based networks of European cultural organisations, which cover a wide range of Creative Europe participating countries. Networks must have a shared mission, governance rules, and members’ rights and obligations, as formally specified (in “statutes” or equivalent) and agreed upon by its members. Networks should be composed of a coordinating entity and its members.

European networks exclusively covering the audiovisual sector are not eligible for funding under this action.

Proposals should consistently demonstrate the applicants’ potential to be reliable policy networks in their field(s) of operation. For this, proposals should meet the following themes and priorities and be structured around work packages.

Priorities

Proposals should address the following specific call priorities:

When addressing the specific priorities mentioned above, proposals should seek synergies with ongoing EU-funded activities and elaborate on previous and ongoing efforts such as:

All proposals should present a substantiated strategy and concrete details on how to implement one or more of the above priorities.

Proposals should take into account the programme’s cross-cutting issues of (i) inclusion and diversity, notably gender balance, and (ii) greening of Creative Europe.

Activities

Proposals should include suitable activities for the reinforcement of the capacities of organisations and professionals active in the creative and cultural sectors. These activities have to be specifically designed to tackle the chosen priorities of the call in an effective way. Activities should include an adequate mix of networking, training or advice to professionals, representing the interest of the sectors on these issues and providing policy analysis or policy developments.

These activities should be formulated within a solid strategic framework and be structured in work packagesEach work package should correspond to one of the call priorities to establish a clear link between the project activities of the work package and the relevant call priority.

Activities should take into account the needs of the network members and facilitate members’ participation throughout the entire project. In order to maximise impact, proposals should also create synergies and foster dialogue, cooperation or exchanges through for instance joint activities with other networks.

Expected Impact

Support will be provided to about 30 networks’ projects covering the widest possible array of cultural and creative sectors. These projects shall cover the diversity of stakeholders and actors and ensure the effective implementation of the priorities and themes of this call for proposals.

From a policy point of view, it is expected that the selected networks will “collectively” contribute to shape cultural policies in Europe and generate the knowledge required to define and implement effective cultural policies in line with the themes and priorities of this call for proposals.

By working together, the selected proposals should strive to build a “network of networks” that can have a structuring effect on Europe’s cultural and creative sectors (CCS).

This structuring effect should be tangible for the network members and/or for the CCS at large and should be proportionate to the available funds allocated under this call.

While respecting merit based on the evaluation of the award criteria, the evaluation committee will ensure that the portfolio of projects selected is diverse and respects a balance both geographically and between cultural and creative sectors.

Programma,

Het programma Creative Europe is gericht op samenwerking inzake culturele en taalkundige diversiteit, cultureel erfgoed, concurrentievermogen van de culturele en creatieve sector, internationale aanwezigheid, mediageletterdheid en sociale inclusie.

In de periode 2021-2027 richt het programma zich op het verwezenlijken van de volgende algemene doelstellingen:

Het programma omvat drie onderdelen:

  1. MEDIA (de audiovisuele sector)
  2. Cultuur (de culturele en creatieve sector met uitzondering van de audiovisuele sector)
  3. Cross-sectoraal (omvat acties in alle culturele en creatieve sectoren)

MEDIA

Het sub-programma MEDIA omvat financiële acties voor de film- en audiovisuele industrie van de EU bij de ontwikkeling, distributie en promotie van hun werk. Te denken valt aan samenwerkingsprojecten voor innovatieve werken, de opschaling van bedrijven, het toegankelijk maken van audiovisuele werken en de uitwisseling van ideeën voor beleidsdiscussie. Audiovisuele werken die in aanmerking komen zijn onder andere films, tv-series, documentaires, videospelletjes, bioscoopwerken en VOD-diensten. Daarnaast is er aandacht voor het integreren van belangrijke EU thema’s in de audiovisuele sector, waaronder milieueisen, digitalisering, inclusie en diversiteit.

Cultuur

Het sub-programma cultuur omvat acties ter versterking van grensoverschrijdende projecten van de culturele sector. Hierbij valt te denken aan Europese samenwerkingsprojecten voor zowel kleine als grote organisaties met nadruk op grensoverschrijdende en innovatieve creaties. Innovatie binnen deze context behelst naast technologische ontwikkelingen ook de implementatie van beste praktijken. Daarnaast richt het zich op de promotie en vertaling van literaire werken evenals ondersteuning bij de creatie en verspreiding van Europese werken. Ook het opzetten van Europese netwerken en het uitbouwen van internationale platformen zal in stand gehouden worden. In aanvulling op bovenstaande acties bevat het sub-programma een aantal speciale acties, waaronder het uitreiken van prijzen, het aanwijzen van de culturele hoofdstad van Europa en het verstrekken van een Europees erfgoedlabel.

Cross-sectoraal

Het sub-programma cross-sectoraal fungeert als verbinder tussen de verschillende onderdelen, waaronder cultuur en media. Het voorziet acties op het gebied van grensoverschrijdende beleidssamenwerking, innovatie, steun voor de media en de bureaus voor Creative Europe. Mogelijke subsidiabele acties omvatten onder andere: het zichtbaarder en weerbaarder maken van de creatieve sectoren, steun voor samenwerking tussen verschillende media, beschermen van de persvrijheid en de distributie van Europese werken.

Cofinanciering:

Kleinschalige projecten: min. 3 entiteiten – 80% cofinanciering van de EU;

Middellange samenwerking (nieuw): 5 entiteiten/landen – 70% cofinanciering van de EU;

Grootschalig: min. 10 entiteiten – 60% cofinanciering van de EU

Deelnemers:

In veel gevallen zijn Europese partners nodig.

Culturele en creatieve organisaties, bioscopen, films

Info & Aanvraag

Via de EU-portal Funding & Tender opportunities.

Creative Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website: https://ec.europa.eu/culture/creative-europe