<-- Terug naar het call overzicht

Fostering agroecology at farm and landscape levels

Deadline

26 april 2024

Budget

30.000.000

Code

AGROECOLOGY

Begunstigden

universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs, publieke onderzoeksinstellingen, profit- en non-profitorganisaties, consumenten/burgers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en particuliere bedrijven

Link naar de call

Onderwerp

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-1 – European partnership on accelerating farming systems transition – agroecology living labs and research infrastructures

AGROECOLOGY, the European Partnership ‘Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology Living Labs and Research Infrastructures’, heeft voor de eerste keer een oproep gepubliceerd. De oproep, ‘Fostering agroecology at farm and landscape levels’ is gericht op de bevordering van agro-ecologie op landbouw- en landschapsniveau.

De oproep is bedoeld voor onderzoeks- en innovatieprojecten die zich richten op een transitie naar agro-ecologie in de context van zowel conventionele als biologische landbouwsystemen. AGRO-ECOLOGIE zal een landbouwsector ondersteunen die in staat is om de doelstellingen en uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, voedselzekerheid en -soevereiniteit en het milieu te realiseren en tegelijkertijd een winstgevende en aantrekkelijke activiteit voor boeren te garanderen. Er zijn grote veranderingen nodig om de landbouwsector duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter te laten inspelen op maatschappelijke en beleidsbehoeften.

Aanvragen kunnen worden ingediend door universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs, publieke onderzoeksinstellingen, profit- en non-profitorganisaties, consumenten/burgers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en particuliere bedrijven, met inachtneming van de nationale/regionale criteria van de financierende partijen.

Onderzoeksconsortia dienen te bestaan ​​uit minimaal drie partners die financiering aanvragen uit minimaal drie verschillende deelnemende landen. Er is geen maximum aantal partners of landen. De volgende landen nemen deel aan de oproep: België, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en Turkije.

Er is een budget van circa € 31,5 miljoen beschikbaar. De financiering van transnationale projecten zal gebaseerd zijn op een virtuele gemeenschappelijke pot. Dit wil zeggen dat aanvragers van projecten die voor financiering worden geselecteerd, de subsidie ​​rechtstreeks zullen ontvangen van hun corresponderende nationale/regionale financieringspartij.

Webinar

Op 5 maart 2024 is er van 10:00 tot 13:00 uur een webinar over de oproep. Registreren voor het webinar kan via deze link: https://ptj-fzj.webex.com/weblink/register/rb3bcdab3173fb57eb1e33d72be25ce4e

Aanvraagproces

Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen. De deadline voor het indienen van pre-proposals is 26 april 2024. Volledige aanvragen kunnen vervolgens tot en met 19 september 2024 worden ingediend.

De deadline voor pre-proposals is 26 April 2024, 14:00h CEST.

De deadline voor pre-proposals is 19 September 2024, 14:00h CEST.

Pre en Full proposals kunnen alleen via dit aanvraag portal worden ingediend: https://agroecology.ptj.de

Meer informatie en details worden uitgelegd in het call document, die op de website gevonden kan worden: https://agroecology.ptj.de

Programma,

Horizon Europe is een kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken. Het beoogt ook de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren.

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

Deze pijler richt zich op de wereldwijde uitdagingen die zijn geïdentificeerd in de Sustainable Development Goals. Om de schaal en complexiteit van deze problemen aan te pakken, is samenwerking nodig tussen belanghebbenden uit verschillende sectoren, waaronder onderzoeks- en onderwijsinstellingen, de industrie en NGO’s. Daarnaast moet deze inspanning bijdragen aan een robuuste Europese industriële sector, die banen creëert en het concurrentievermogen vergroot.

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 1. Gezondheid
 2. Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 3. Civiele veiligheid voor de samenleving
 4. Digitaal, industrie en ruimtevaart
 5. Klimaat, energie en mobiliteit
 6. Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De derde pijler is Innovatief Europa, met als doel Europa een leidende rol te laten spelen op het gebied van marktgestuurde innovatie. Daarnaast draagt deze pijler bij aan de ontwikkeling van het innovatielandschap van de Europese Unie door de samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs te versterken.

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

Daarnaast heeft horizon een nieuwe aanpak voor het vinden van oplossingen voor grote problemen in de Europese sfeer, namelijk in de vorm van missies;

 1. Adaptation to Climate Change: support at least 150 European regions and communities to become climate resilient by 2030
 2. Cancer: working with Europe’s Beating Cancer Plan to improve the lives of more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and solutions to live longer and better
 3. Restore our Ocean and Waters by 2030
 4. 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030
 5. A Soil Deal for Europe: 100 living labs and lighthouses to lead the transition towards healthy soils by 2030

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

Info & Aanvraag

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities. Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de Europese Commissie of een Europees uitvoerend agentschap verantwoordelijk is voor de directe uitvoering van het implementatieproces van de financiering, van het creëren van oproepen tot de beoordeling en financiële afwikkeling.

Website: Horizon Europe