<-- Terug naar het call overzicht

Maritime Spatial Planning (MSP) projects

Deadline

27 februari 2024

Budget

4000000

Code

EMFAF-2023-PIA-MSP

Link naar call

Objective:

The objective of this call for proposals is to facilitate the implementation of Maritime Spatial Planning (MSP) in the EU, including through the effective application of Directive 2014/89 establishing a framework for MSP.

This call is intended to fund projects developing innovative responses to tackle specific challenges that EU Members States might encounter when putting into effect, monitoring and/or revising their maritime spatial plans.

Many of these challenges are common to coastal Member States. Therefore, there is a shared interest in developing innovative responses that can apply within a sea basin and/or across sea basins. This means that projects should bring together participants from different Member States, located in a sea basin, or from different sea basins. To meet these challenges Member States will have to:

Scope:

Proposals are expected to develop innovative responses to tackle the above mentioned specific challenges that EU Members States might encounter in the implementation and/or revision of their maritime spatial plans.

Hereunder is a list of priorities related to the aforementioned challenges:

  1. MSP as an enabler of the European Green Deal. Developing strategies and approaches to review/revise maritime spatial plans to make them future proof, more integrated and more coherent, especially in a sea basin context. Contributing to the development or review of the MSPs, taking into account circular blue economy and nature-food-energy nexus, coherently in a seabasin context. Climate proofing of MSP, including incorporating climate adaptation and mitigation actions and/or strategies.
  2. Facilitate/enable the development of marine protected areas and economic sectors (e.g. tourism and maritime/underwater cultural heritage, offshore energy, fisheries, aquaculture) in the maritime domain: ex-ante assessments (Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment) and environmental monitoring; multi-use in project design and licensing/permits; development of a regulatory framework for multi-use, including Land Sea Interactions (LSI); allocation of sufficient sea space, enabling synergies with other sectors / activities.
  3. Applying an Ecosystems Based Approach (EBA) in MSP: designing maritime spatial plans to integrate objectives and measures of other EU instruments (e.g. the Marine Strategy Framework Directive) with the aim to reduce collective and cumulative pressures and ensuring that marine ecosystems are in a healthy, productive and resilient condition.
  4. Analysing how maritime spatial plans identified and addressed existing and potential tensions between different sectors. For example analysing the socio[1]economic implications of the offshore energy development and marine protected areas on recreation and tourism activities, boating, indigenous life, aquaculture and on fishing. Developing strategies on how to address those interactions, social and economic implications, increase the social acceptance and ensure perceived fairness in the MSP process.

Applicants should identify one among the above priorities, or address a combination thereof, and build their proposal around it.

Priority will be given to proposals that build on the outcome of prior MSP related projects, relevant to the objectives of the call. In this context, proposals should describe how they build on, complement and differ from finalised or ongoing research and innovation projects, including from EU programmes, where relevant. In case a proposal includes activities in a particular sea basin in which a dedicated sea basin strategy or similar initiative exists, priority will be given to proposals that explain how they contribute to the objectives of the relevant sea basin strategy or initiative

Activities that can be funded:

Applicants should explain in their proposal how they will implement the activities below described, resulting in concrete and measurable results within the project’s duration. Projects must undertake one or more of the following main activities as part of the project implementation:

In addition, applicants should include in their project the following complementary activities/tasks to support the above core activities:

Applicants are strongly encouraged to assign dedicated staff to the development and implementation of the proposed communication and dissemination activities. This should be appropriately reflected in the proposed budget.

The list of complementary activities is non-exhaustive. Applicants may propose additional activities, as long as the proposed complementary activity is justified and establishes a coherent link with the project objectives and the objectives of this call.Expected Impact:

Applicants have to list the main results expected from the project. The expected results to be achieved by the end of the project must be concrete, realistic and time bound and quantifiable, as far as possible.

In particular, proposals are expected to:

In addition, the proposals should identify specific expected impacts in relation to the targeted “Priorities”.

Programma,

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Het EMFAF draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) en van het maritiem beleid.

Het programma heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen. EMFAF heeft de volgende prioriteiten:

Het operationeel programma voor de periode 2021-2027 van Nederland richt zich op vier hoofdthema’s:

  1. Innovatie Kottervisserij

Het fonds is bedoeld om innovatie in de trawlervisserij te bevorderen. Het gaat om een verschuiving naar een visserij die de zeebodem minder verstoort, minder ongewenste bijvangst en afval produceert (meer circulaire visserij) en minder broeikasgassen uitstoot.

  1. Uitvoering verplichtingen GVB

Afgestemd op de programmaperiode 2014-2020 richt het EMFAF zich op de uitvoering van het GVB, dat verwijst naar de wettelijke verplichtingen voor gegevensverzameling en controle en handhaving. Gegevensverzameling heeft betrekking op de Europese verplichting om gegevens over visbestanden te verzamelen. Om te kunnen blijven voldoen aan het EU-controle regime is het noodzakelijk om te investeren in de ontwikkeling en aanschaf van digitale controle- en vangstregistratie hardware en software.

  1. Natuur

Het EMFAF zal bijdragen aan de North Sea Agreement (NZA) en de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Het NZA is een pakket maatregelen dat gericht is op duurzaam gebruik van de Noordzee in de toekomst. Het gaat hierbij om meer natuurbehoud, minder schadelijke visserij en windmolenparken op zee. De KRM heeft als doel de Europese zeeën en oceanen te beschermen en te herstellen en duurzaam gebruik te bevorderen.

  1. Aquacultuur en verwerkende keten

De focus ligt op het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid door het stimuleren van innovatie. Dit bouwt voort op het Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur (NSPA) en de onlangs ondertekende Mosselovereenkomst en Mosselzaadinvanginstallaties (MSI). Er zullen ook middelen worden toegewezen om de verwerkingsketen te ondersteunen, met inbegrip van zowel de visserij- als de aquacultuursector. Het doel is om de keten te versterken door innovatie en investeringen te stimuleren.

Deelnemers

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

Geen Europese partners nodig

Cofinanciering

max. 70%

Info & Aanvraag

Het aanvragen van subsidie uit de nationale gelden van het EMFAF verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze informatie is niet opgenomen in de calls in deze EU-fondsenwijzer. De overige gelden worden verdeeld via oproepen in de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

Website: European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)