<-- Terug naar het call overzicht

Small-scale Partnerships

Deadline

05 maart 2024

Budget

10 000 000

Code

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Link naar call

Scope:

Small-scale Partnerships are designed to widen access to the programme to small-scale actors and individuals who are hard to reach in the fields of school education, adult education, vocational education and training, youth and sport. With lower grant amounts awarded to organisations, shorter duration and simpler administrative requirements compared to the Cooperation Partnerships, this action aims at reaching out to grassroots organisations, less experienced organisations and newcomers to the Programme, reducing entry barriers to the programme for organisations with smaller organisational capacity. This action will also support flexible formats – mixing activities with transnational and national character although with a European dimension – allowing organisations to have more means to reach out to people with fewer opportunities. Small-scale Partnerships can also contribute to the creation and development of transnational networks and to fostering synergies with, and between, local, regional, national and international policies.

OBJECTIVES OF THE ACTION

Programma,

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het nieuwe programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.

Meer specifiek richt het programma zich op de volgende doelstellingen:

In het kader van Erasmus+ kunnen organisaties deelnemen aan een reeks netwerk- en opleidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld om de professionele vaardigheden van hun personeel te ontwikkelen, de organisatiecapaciteit te vergroten en allianties te vormen met organisaties in andere landen om innovatie te stimuleren of beste praktijken te delen. Bovendien kunnen ze studenten, docenten, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren helpen om zich in het buitenland verder te ontwikkelen.

Welke voordelen zijn er voor organisaties? Meetellen op wereldschaal, verbeterde managementtechnieken, meer toegang tot financieringsmogelijkheden en projecten, meer expertise op het gebied van projectplanning, -beheer en -opvolging, en vele aantrekkelijke mogelijkheden voor studenten en personeel van de deelnemende organisaties.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, voorziet het Erasmus+ programma in de uitvoering van de volgende kernactiviteiten:

Onderwijs

Kernprioriteit 1:

Kernprioriteit 2:

Kernprioriteit 3:

Naast de acties die voortvloeien uit de kernprioriteiten van het Erasmus+ programma, zijn er ook acties in het kader van het Jean Monnet programma die in aanmerking komen voor financiering. Het programma stimuleert onderwijs-, onderzoek- en debatactiviteiten op het gebied van Europese integratie, bevordert reflectie op EU-beleid door middel van conferenties en steunt instellingen die actief onderzoek doen naar Europese integratie.

Jeugd

Kernprioriteit 1:

Kernprioriteit 2:

Kernprioriteit 3:

Sport

Kernprioriteit 1:

Kernprioriteit 2:

Kernprioriteit 3:

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Info & Aanvraag

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond. Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van het Nuffic.

Website: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/erasmus-programme-guide/introduction