<-- Terug naar het call overzicht

Call 5 (laatste call) - INTERREG NWE

Deadline

16 januari 2025

Budget

287.000.000

link naar de call

De vijfde Interreg Noordwest-Europa oproep (laatste oproep) voor projectvoorstellen is nu open tot 16 januari 2024 12:00 uur CET.

Step 1 deadline: 16 Jan 2025
Step 1 decision: April 2025
Step 2 deadline: 10 July 2025
Step 2 decision: November 2025

Kenmerken

Deze oproep heeft betrekking op alle negen specifieke doelstellingen van het programma en verloopt in twee stappen. In stap 1 richten de aanvragers zich op de noodzaak en rechtvaardiging van het project, de doelstelling, de toegevoegde waarde van de voorgestelde aanpak en de relevantie van het partnerschap. Alle projecten die succesvol door stap 1 komen, worden uitgenodigd om een meer gedetailleerde aanvraag in te dienen, inclusief een volledig werkplan en budget.

Gedurende de looptijd van het programma zal €287 miljoen van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) worden toegewezen aan projecten.

Het programma is op zoek naar transnationale samenwerkingsinitiatieven die concrete resultaten kunnen opleveren voor de regio Noordwest-Europa. Als je een idee hebt dat een van onze programmadoelstellingen zou kunnen verwezenlijken, neem dan contact op met je contactpunt en begin nu met het ontwikkelen van je voorstel!

Indiening

Projectvoorstellen moeten worden ingediend in het Engels en uitsluitend via het Interreg NWE Joint electronic monitoring system (Jems).
Projectaanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Programma,

Het samenwerkingsprogramma INTERREG Noord West Europa (NWE) richt zich op de volgende prioriteiten:

Voor deze prioriteiten bestaan drie soorten projecten. Ze kunnen zowel alleenstaand, of in combinatie in een project worden toegepast:

  1. Opstellen en uitvoeren van gezamenlijke strategieën en actieplannen
  2. Pilotacties om aanpakken en/of oplossingen op te schalen of uit te rollen
  3. Capaciteitsopbouw en bewustzijnsmakingsactiviteiten

Deelnemers:

Minstens drie partners nodig uit verschillende landen.

De volgende gebieden vormen het programmagebied:

Cofinanciering:

Max. 60%.

In bepaalde gevallen is Nederlandse Rijkscofinanciering mogelijk. Wanneer er sprake is van staatssteun kan de maximaal toegestane overheidssubsidie lager zijn.

Info & Aanvraag

Oproepen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd op de website van het programma. De aanvraagprocedure is onderverdeeld in fasen, te beginnen met een voorlopig projectvoorstel. Na goedkeuring kan een volledige aanvraag worden ontwikkeld en ingediend via een online portal.

Website: https://www.nweurope.eu/