Disclaimer

EuropaPact Fryslân kan niet instaan noch garant staan voor de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit of de betrouwbaarheid van de inhoud van deze pagina’s. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website beschikbare informatie en de partijen achter EuropaPact Fryslân zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het (in)directe gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.