Privacy

EuropaPact Fryslân (hierna EPF) is gevestigd op de Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden.

Algemeen
U bezoekt deze website zonder dat wij weten wie u bent. Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw vraag te kunnen geven.

Achtergrond AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt ons tot meer actie en maatregelen wanneer wij gegevens over klanten, personeel of andere personen vastleggen. Het is daarom zaak dat we ons hierop goed voorbereiden en ons hiervan bewust zijn.

Persoonsgegevens
Wat leggen we vast binnen EPF: we leggen zowel online als offline zaken vast waar we met AVG wetgeving te maken krijgen:


Wat voor beveiligingsmaatregelen nemen we: