<-- Terug naar het call overzicht

European City Facility - energie/klimaat strategie

Deadline

15 maart 2024

Budget

4.500.000

Begunstigden

Gemeenten

Link naar de call

Het doel van de European City Facility (EUCF) is om steden en gemeenten te ondersteunen bij de financiering en uitvoering van hun energie- en klimaatstrategieën. Het fonds staat open voor gemeenten, lokale overheden en voor andere lokale publieke organisaties waarin gemeenten of lokale autoriteiten zich verenigen. Deze moeten wel een klimaat- en energieplan hebben. Dit omvat SECAP’s (actieplannen voor duurzame energie en klimaat), ontwikkeld binnen the Covenant of Mayors initiative, of andere klimaat- en/of energieplannen met mitigatiedoelstellingen. Het gaat hier om eenmalige financiële ondersteuning.

Bovendien moeten aanvragers politieke betrokkenheid aantonen bij de ontwikkeling van het Investeringsconcept door middel van een ondersteuningsbrief, ondertekend door de burgemeester of een andere relevante politieke vertegenwoordiger. De aanvrager moet zich verbinden aan een EUCF-monitoringperiode van twee jaar.

Waarvoor financiering?

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt vormen een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfs- en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere Europese fondsen en subsidies.

Voorbeeld: Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft in een vorige ronde 60.000 euro ontvangen voor hun project GridRelief. Met de financiering van de EUCF heeft de gemeente onderzoek laten doen naar oplossingen voor de overbelasting van het elektriciteitsnet op een bedrijventerrein De Zwette. Op die manier heeft de gemeente het geld gebruikt voor verder onderzoek naar de haalbaarheid, technische specificaties, organisatie en kosten van deze oplossingen waaruit uiteindelijk een investeringsplan is ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie over GridRelief en tips van de gemeente Leeuwarden over EUCF.

Programma,

Gemeenten, lokale overheden en lokale publieke entiteiten zijn de drijvende kracht achter de Europese duurzame energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten en spelen ook een belangrijke rol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van aanzienlijke financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie.

Het EUCF, dat is opgezet in het kader van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie en vanaf december 2022 wordt medegefinancierd als onderdeel van het LIFE-programma, ontsluit dit lokale potentieel en ondersteunt gemeenten, lokale overheden, hun samenwerkingsverbanden en lokale openbare entiteiten waarin gemeenten/lokale overheden in Europa zijn verenigd, met op maat gesneden, snelle en vereenvoudigde financiële steun (in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro) en gerelateerde diensten om hen in staat te stellen relevante investeringsconcepten te ontwikkelen met betrekking tot de uitvoering van acties die in hun klimaat- en energieactieplannen zijn vastgesteld.

Succesvolle aanvragers van het EUCF gebruiken hun forfaitaire bedrag om hun investeringsconcepten te ontwikkelen, wat een eerste stap is op weg naar een volwaardig bedrijfs- en financieel plan. Het uiteindelijke doel is om een aanzienlijke pijplijn van duurzame energie-investeringsprojecten op te bouwen bij lokale overheden en lokale publieke entiteiten in Europa.

Website EUCF