<-- Terug naar het call overzicht

European Digital Media Observatory

Deadline

21 november 2024

Budget

8.000.000

Code

DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07-EDMO

Link naar de call

Topic description

Expected Outcome:

Deliverables

Objective

The European Digital Media Observatory (EDMO) has been created with the aim of supporting an independent multidisciplinary community to tackle the phenomenon of disinformation. EDMO is composed of the regional hubs and a central platform and governance structure which supports and coordinates them.

The objective of this topic is to finance the work of independent regional hubs for analysis of digital media ecosystems in order to ensure the coverage of geographical areas covered by the EDMO hubs for which the funding is ending at the end of 2024 and in 2025.

A hub involves organisations active in one or several Member State(s), that will provide specific knowledge of local information environments so as to strengthen the detection and analysis of disinformation campaigns, improve public awareness, and design effective responses relevant for national audiences. The activities of the hubs are carried out in full independence from third-party entities including public authorities.

Hubs will cover more than one Member State with similar media ecosystems within an EU region.

Scope

Building on previous work done by the existing hubs, in order to comply with these objectives, the EDMO hubs will:

Programma,

Digital Europe is het nieuwe EU-programma dat gericht is op de opbouw van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de bevordering van een grootschalige inzet van digitale technologieën. Het programma heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen.

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

Het doel van Digital Europe is ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in verkoopbare producten. Er wordt speciale aandacht besteed aan het MKB, maar ook overheden worden aangesproken op specifieke onderwerpen. Het programma richt Europese Digital Innovation Hubs op, die overheden en bedrijven kunnen helpen beter om te gaan met digitale uitdagingen en in contact te komen met bedrijven die digitale oplossingen bieden. In Nederland is de DSIH (Dutch Societal Innovation Hub) specifiek gericht op overheden.

Voor individuele projecten die onder de eerste en derde doelstelling vallen, is geen directe financiering beschikbaar. De EU-gerelateerde entiteiten die gespecialiseerd zijn in high-performance computing en cyberbeveiliging zullen acties rond deze thema’s uitvoeren.

Deelnemers:

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

Cofinanciering:

50% – Simple Grants

75% – SMEs support action

100% – Coordination and support actions

Info & Aanvraag

Aanvraagprocedure gaat via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Website: Digitaal Europa