<-- Terug naar het call overzicht

Horizon Europe - Civil Security for Society

Deadline

20 november 2024

Code

HORIZON-CL3-2024

Link naar alle calls onder Horizon Europe voor pijler 2: Global Challenges: Cluster 3. Civil Security for Society.

Het doel van Cluster 3 (Civil Security for Society) in Horizon Europe is het vergroten van de civiele veiligheid, de veerkracht voor de interne veiligheid, de veiligheid van individuen en de samenleving als geheel, tegen een breed scala aan bedreigingen. Deze bedreigingen kunnen opzettelijk of onopzettelijk zijn, van menselijke oorsprong of veroorzaakt door de natuur. Denk aan de dreiging van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit, natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen.

Programma,

Horizon Europe is een kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken. Het beoogt ook de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren.

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

Deze pijler richt zich op de wereldwijde uitdagingen die zijn geïdentificeerd in de Sustainable Development Goals. Om de schaal en complexiteit van deze problemen aan te pakken, is samenwerking nodig tussen belanghebbenden uit verschillende sectoren, waaronder onderzoeks- en onderwijsinstellingen, de industrie en NGO’s. Daarnaast moet deze inspanning bijdragen aan een robuuste Europese industriële sector, die banen creëert en het concurrentievermogen vergroot.

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 1. Gezondheid
 2. Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 3. Civiele veiligheid voor de samenleving
 4. Digitaal, industrie en ruimtevaart
 5. Klimaat, energie en mobiliteit
 6. Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De derde pijler is Innovatief Europa, met als doel Europa een leidende rol te laten spelen op het gebied van marktgestuurde innovatie. Daarnaast draagt deze pijler bij aan de ontwikkeling van het innovatielandschap van de Europese Unie door de samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs te versterken.

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

Daarnaast heeft horizon een nieuwe aanpak voor het vinden van oplossingen voor grote problemen in de Europese sfeer, namelijk in de vorm van missies;

 1. Adaptation to Climate Change: support at least 150 European regions and communities to become climate resilient by 2030
 2. Cancer: working with Europe’s Beating Cancer Plan to improve the lives of more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and solutions to live longer and better
 3. Restore our Ocean and Waters by 2030
 4. 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030
 5. A Soil Deal for Europe: 100 living labs and lighthouses to lead the transition towards healthy soils by 2030

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

Info & Aanvraag

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities. Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de Europese Commissie of een Europees uitvoerend agentschap verantwoordelijk is voor de directe uitvoering van het implementatieproces van de financiering, van het creëren van oproepen tot de beoordeling en financiële afwikkeling.

Website: Horizon Europe