European Week of Regions and Cities 2024 Brussel

Werkbezoek EuropaPact Fryslân dinsdag 8 en woensdag 9 oktober 2024

Werkbezoek EPF Brussel 2024

EuropaPact Fryslân organiseert op 8 en 9 oktober – tijdens de European Week of Regions and Cities (EWRC) – een werkbezoek voor bestuurders en Europacoördinatoren van provincie Fryslân, gemeenten en kennisinstellingen in Friesland.

Programma en aanmelden

Op deze pagina kunt u zichzelf en uw collega’s aanmelden voor de verschillende deelsessies van het werkbezoek. Hieronder ziet u het programma met het aanmeldformulier. De taal van de sessies wordt aangeven met NL (Nederlands) of EN (Engels).

Aanmelden kan tot 16 september.

Neem voor vragen contact op met info@europapact.frl

Tip: Tijdens de European Week of Regions and Cities vinden er diverse andere workshops en events plaats die zeer de moeite waard zijn. Kijk voor meer informatie en aanmelden: …..

Programma dinsdag 8 oktober

Tijdstip Wat Spreker Toelichting  Locatie 
12:00-13:15  Startbijeenkomst met lunch (NL)   Welkomstwoord door Rob van Eijkeren, coördinator Huis van de Nederlandse Provincies Autoworld, Jubelpark 11 Brussel
13:30-16:30 VFG bijeenkomst (NL) Esther de Lange, stafchef van Eurocommissaris Wopke Hoekstra   Bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging Friese Gemeenten (VFG). Uitnodigingen en aanmeldingen lopen rechtstreeks via de VFG. Karel De Grote Gebouw, Wetstraat 170 Brussel
17.00 – 17.45 Sessie CEF/Lelylijn (NL) Lotte Lankveld, adviseur DG MOVE van de Europese Commissie De Lelylijn maakt sinds kort onderdeel uit van het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Projecten van dit netwerk worden mede-gefinancierd uit het CEF. Wat kan de regio Fryslân met het CEF bij de aanleg van de Lelylijn? Atelier29, Jacques de Lalaingstraat 29 Brussel
18:00-20:30 Avondprogramma met Walking Diner (NL) Gast: Gert-Jan Koopmans & korte demo EU-monitoringstool van NHL Stenden. Gert-Jan Koopmans, Directeur-Generaal van DG Uitbreiding Gert-Jan Koopmans is de hoogstgeplaatste Nederlandse medewerker bij de Europese Commissie (EC). Hij is verantwoordelijk voor uitbreiding van de EU. In het verleden hield hij zich onder meer bezig met de EU-begrotings-onderhandelingen en was hij directeur Staatssteun bij de EC.  Atelier29, Jacques de Lalaingstraat 29 Brussel

Programma woensdag 9 oktober

Tijdstip Wat Spreker Toelichting  Locatie 
09.00 – 10.00 Europees economisch beleid en de impact hiervan op de Friese economie (EN) Kerstin Jorna, directeur-generaal van DG GROW van de Europese Commissie De Europese economie staat onder druk door geopolitieke spanningen en ondergaat tegelijkertijd een aantal transities, waaronder de digitalisering en decarbonisatie/verduurzaming. Wat zijn de vooruitzichten van DG GROW, het departement dat verantwoordelijk is voor de Interne Markt, het Europese industriebeleid – waaronder de circulaire economie – en het MKB? Atelier29, Jacques de Lalaingstraat 29 Brussel
10.30 – 11.30 (Deelsessie A1) Follow-up Europees jaar van de vaardigheden – panel debat (NL) Volgt In mei jl. liep het Europees Jaar voor Vaardigheden ten einde. Met een vergrijzende bevolking en krimpende arbeidsmarkt in Fryslân groeit het belang van vaardigheden bij werknemers. Wat zijn de lessen van het Europese Jaar voor Fryslân? Atelier29, Jacques de Lalaingstraat 29 Brussel
10.30 – 11.30 (Deelsessie B1) De toekomst van het Europees regionaal beleid (EN) Anna Wagner, afdelingshoofd Strategie DG REGIO van de Europese Commissie De EC investeert via de EU-programma’s EFRO, ESF+ en Interreg in Fryslân. Deze programma’s vallen onder het Europese cohesiebeleid, dat vanuit DG REGIO wordt gecoördineerd. In 2025 presenteert DG REGIO haar plannen voor de periode 2028-2034. Mevrouw Wagner is hiervoor verantwoordelijk. Renaissance Brussels Hotel, Pernassusstraat 19 Brussel
11.30 – 12.30 (Deelsessie A2) De Europese kaders voor het regionale landbouwbeleid (NL) Gijs Schilthuis, afdelingshoofd Beleidsontwikkeling bij DG Landbouw (AGRI) van de Europese Commissie De kaders voor het landbouwbeleid en de plattelandsontwikkeling in Fryslân worden bepaald door de EU. De afdeling Beleidsontwikkeling van DG Landbouw speelt hierbij een centrale rol en bereidt momenteel de voorstellen voor de periode na 2027 voor. Atelier29, Jacques de Lalaingstraat 29 Brussel
11.30 – 12.30 (Deelsessie B2) Sessie Europese netwerken (EN) Presentatie Europese netwerken, waaronder ICLEI en ELSA (European Land and Soil Alliance) Deze sessie is om de kansen van Fryslân te verkennen in Europese netwerken en samenwerkingsverbanden. Renaissance Brussels Hotel, Pernassusstraat 19 Brussel
13.00 – 14.00 Afsluiting programma & Lunch (NL) Atelier29, Jacques de Lalaingstraat 29 Brussel
Aansluitend aan de lunchbijeenkomst Stadswandeling door Brussel (NL) Jan Slijkhuis Een informele wandeling vol met historische weetjes. De wandeling start bij Atelier29.

Aanmelden European Week of Regions and Cities 2024

Stap 1: Hoofdaanmelder toevoegen

Vul hieronder de gegevens van de hoofdaanmelder in.

Stap 2: Deelnemers toevoegen

Hieronder kunt u uw collega’s aanmelden aanmelden voor de verschillende sessies van het werkbezoek.
Voeg jezelf als hoofdaanmelder ook toe aan de deelnemers
Voornaam Achternaam Organisatie Functie Actions
       

Stap 3: Formulier versturen

Alle deelnemers en gegevens goed ingevuld? Verstuur dan uw aanmelding.