Event

24 april 2024

16 mei Europees Verkiezingsevent voor jongeren

Door Alwien

header afbeelding

EuropaPact Fryslân organiseert in samenwerking met NHL Stenden en Thorbecke Academie op donderdag 16 mei een verkiezingsevent speciaal voor jongeren. Het wordt een middag vol kennis, discussie en debat met afgevaardigden van politieke partijen die op de Europese verkiezingslijsten staan. Met keynote speaker Pieter de Wilde, hoogleraar Europese Politiek & Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Locatie

NHL Stenden, Molen de Eendracht, Rengerslaan 8-10 Leeuwarden

Programma

12.30 – 13.00 Inloop met hapjes
13.00 – 13.15 Opening en introductie
13.15 – 14.00 Keynote speaker Pieter de Wilde, hoogleraar Europese Politiek & Maatschappij Rijksuniversiteit Groningen
14.00 – 14.30 Interactieve Europa-quiz
14.30 – 14.45 Pauze & hapjes
14.45 – 16.00 Politiek debat over Europese thema’s, met afvaardiging van verkiesbare politici van het CDA, D66, PvdA/GroenLinks, Volt en VVD
16.00 – 16.30 Vragenronde
16.30 – 17.00 Napraten & borrel

Aanmelden

Toegang is gratis, maar vergeet niet je plaats te reserveren via Aanmelden Europees Verkiezingsevenement | NHL Stenden