Connecting Europe Facility – CEF

Het doel van Connecting Europe Facility (CEF) is om investeringen in de transport-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken in heel Europa te versnellen. Dit zal bijdragen aan de groene en digitale transitie van de Europese Unie. De belangrijkste focus ligt op het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een uitgebreid trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), energienetwerk en digitaal netwerk bevorderen.

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer 

Energie 

Digitaal

Deelnemers

Alleen acties die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties zijn onder andere studies, (infrastructurele) werken en begeleidende maatregelen voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Europese partners zijn nodig bij sommige projecten, zie hiervoor de calls.

Cofinanciering

Studies: maximaal 50 %;
Vervoer: 30-85 %;
Energie: 50-75 %;
Digitaal: 30-75 %

De maximale duur van een project is 2 tot 5 jaar.

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro 

Info & Aanvraag

De aanvraagprocedure verschilt per onderdeel van de CEF. Bij alle onderdelen geldt dat er projecten kunnen worden ingediend nadat er een oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd:

Website fonds: Connecting Europe Facility (CEF)