European City Facility (EUCF)

Gemeenten, lokale overheden en lokale publieke entiteiten zijn de drijvende kracht achter de Europese duurzame energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten en spelen ook een belangrijke rol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van aanzienlijke financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie.

Het EUCF, dat is opgezet in het kader van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie en vanaf december 2022 wordt medegefinancierd als onderdeel van het LIFE-programma, ontsluit dit lokale potentieel en ondersteunt gemeenten, lokale overheden, hun samenwerkingsverbanden en lokale openbare entiteiten waarin gemeenten/lokale overheden in Europa zijn verenigd, met op maat gesneden, snelle en vereenvoudigde financiële steun (in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro) en gerelateerde diensten om hen in staat te stellen relevante investeringsconcepten te ontwikkelen met betrekking tot de uitvoering van acties die in hun klimaat- en energieactieplannen zijn vastgesteld.

Succesvolle aanvragers van het EUCF gebruiken hun forfaitaire bedrag om hun investeringsconcepten te ontwikkelen, wat een eerste stap is op weg naar een volwaardig bedrijfs- en financieel plan. Het uiteindelijke doel is om een aanzienlijke pijplijn van duurzame energie-investeringsprojecten op te bouwen bij lokale overheden en lokale publieke entiteiten in Europa.

Website EUCF