European Urban Initiative – EUI

Het initiatief is bedoeld om steden samenhangende steun te bieden en zo een einde te maken aan het huidige versnipperde landschap van uiteenlopende initiatieven, programma’s en instrumenten ter ondersteuning van steden in het kader van het cohesiebeleid. Het versterken van geïntegreerde en participatieve benaderingen van duurzame stadsontwikkeling en het zorgen van een sterke koppeling met EU-beleid, met als focus het cohesiebeleid. In de nieuwe programmaperiode 2021-2027 ligt de focus op een slimmer, groener, meer verbonden en socialer Europa dat dichter bij haar burgers staat.

De programma’s Urban Innovative Actions (UIA) en URBACT zijn opgegaan in het nieuwe programma European Urban Initiative (EUI), wat wordt gefinancierd door een bedrag uit het EFRO en het Cohesiefonds.

Het EUI omvat twee onderdelen: a) steun voor innovatieve acties en b) steun voor capaciteits- en kennisopbouw, territoriale effectbeoordelingen, beleidsontwikkeling en communicatie. Innovatieve acties moeten worden geleid door stedelijke autoriteiten.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van het EUI zijn het versterken van geïntegreerde en participatieve benaderingen van duurzame stadsontwikkeling, en het zorgen voor een sterkere koppeling met EU-beleid, met name op het gebied van cohesiebeleid.

De specifieke doelstellingen van onderdeel a) zijn:

Steun voor innovatieve acties

De specifieke doelstellingen van onderdeel b) omvatten:

Capaciteitsopbouw (B.1)

Kennisopbouw, territoriale effectbeoordelingen, beleidsontwikkeling en communicatie (B.2)

Deelnemers

Europese partners is geen must.

Lokale, regionale of bovenlokale overheden.

Projecten in de vorm van studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

Cofinanciering

Max. 80%

Info & Aanvraag

Aanvraagprocedure verloopt via de website van het programma: European Urban Initiative (EUI)

Website: European Urban Initiative (EUI)