INTERREG Noord-West Europa

Het samenwerkingsprogramma INTERREG Noord West Europa (NWE) richt zich op de volgende prioriteiten:

Voor deze prioriteiten bestaan drie soorten projecten. Ze kunnen zowel alleenstaand, of in combinatie in een project worden toegepast:

  1. Opstellen en uitvoeren van gezamenlijke strategieën en actieplannen
  2. Pilotacties om aanpakken en/of oplossingen op te schalen of uit te rollen
  3. Capaciteitsopbouw en bewustzijnsmakingsactiviteiten

Deelnemers:

Minstens drie partners nodig uit verschillende landen.

De volgende gebieden vormen het programmagebied:

Cofinanciering:

Max. 60%.

In bepaalde gevallen is Nederlandse Rijkscofinanciering mogelijk. Wanneer er sprake is van staatssteun kan de maximaal toegestane overheidssubsidie lager zijn.

Info & Aanvraag

Oproepen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd op de website van het programma. De aanvraagprocedure is onderverdeeld in fasen, te beginnen met een voorlopig projectvoorstel. Na goedkeuring kan een volledige aanvraag worden ontwikkeld en ingediend via een online portal.

Website: https://www.nweurope.eu/