URBACT

URBACT is een kennisuitwisselingsprogramma van de Europese Commissie ter bevordering van de Europese duurzame stadsontwikkeling. URBACT dient als een netwerk voor Europese steden voor het uitwisselen van informatie en ‘good practices’ op het gebied van stedelijke uitdagingen. Op die manier kunnen Europese steden van elkaar leren om complexe uitdagingen als vergrijzing, werkloosheid, economische ontwikkeling, duurzaamheid en milieuvervuiling beter het hoofd te bieden.

Het programma wordt gefinancierd door EFRO en de deelnemende landen. Naast de lidstaten van de Europese Unie zijn ook Zwitserland en Noorwegen betrokken bij URBACT. Het budget van URBACT wordt gebruikt voor het UBRACT-netwerk en activiteiten zoals expertise en communicatie.

De URBACT-methode is actiegericht en mikt op een integrale aanpak via transnationale uitwisseling en een participatieve methode die ook de lokale belanghebbenden betrekt.

 Er bestaan drie soorten netwerken waarvoor verschillende calls worden georganiseerd:

  1. Action Planning Netwerken (APN): werken aan een integraal actieplan voor een stedelijk vraagstuk.
  2. Transfer Netwerken (TN): het aanpassen en toepassen van beleid uit een andere stad voor de eigen situatie.
  3. Innovation Transfer Mechanism (ITM): kopiëren of scherpen het beleid aan uit een succesvol ‘Urban Innovative Actions’ project (tegenwoordig ‘European Urban Initiative’) en ontwikkelen een investeringsplan en voeren deze uit.

URBACT IV (2021-2027) coördineert het programma en de activiteiten met het ‘European Urban Initiative’ (voorheen ‘Urban Innovative Actions’).

Deelnemers

Het netwerk bestaat uit 8-10 Europese steden uit tenminste 7 verschillende landen. Het netwerk moet in bestaan uit 30% steden uit meer ontwikkelde regio’s en 70% uit zogenoemde transitieregio’s en minder ontwikkelde regio’s. Klik hier voor de exacte verdeling van regio’s.

Cofinanciering

70% voor partners in Friesland

Info & Aanvraag

Steden vormen op basis van een stedelijk vraagstuk een netwerk van 8-10 Europese steden. Dit stedennetwerk schrijft alle steden gezamenlijk in voor de call. Het zoeken en vinden van partnersteden verloopt via de URBACT Search ToolKlik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure voor de nieuwe Action Planning Networks oproep. In de loop van 2024 volgen calls voor Innovation Transfer Networks (opent januari 2024), Transfer Networks (einde 2024) en Action Planning Networks (eind 2025).

Het Nationaal URBACT Punt van Nederland wordt beheerd door Platform31. Contactpersonen zijn Martijn Kramer (Martijn.kramer@platform31.nl) en Ka-chun Lo (Ka-chun.lo@platform31.nl).

Website

website URBACT