Nieuws

14 maart 2024

Friese delegatie onderzoekt samenwerking met Duitse partners op R&D en innovatie

Door Alwien

header afbeelding

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen organiseerde medio februari een partnersearch event in Düsseldorf voor het Europese R&D en innovatieprogramma Horizon Europe. Een Friese delegatie nam actief aan het event deel.

Zie hier voor de eventwebsite: Horizont NRW (zenit.de)

De delegatie uit Friesland bestond uit: Pieter de Jong (WaterCampus en EuropaPact Fryslân), Sytze Waltje (DLV Advies), Yasmin Rezai (gemeente Heerenveen) en Jan van der West (NHL Stenden) reisde af naar Düsseldorf. Pieter de Jong maakte onderstaande impressie.

De laatste editie was in 2019. In 2024 heeft de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de draad weer opgepakt en ze hoopten op veel deelnemers. Met ruim 300 inschrijvingen is dit ook gelukt.

In totaal zijn er over twee dagen 140 presentaties gegeven in parallelle sessies verdeeld over vier zalen. Vrijwel alle clusters van Europese R&D en innovatieprogramma Horizon Europe pijler 2 werden bedient met de volgende acht thematische onderwerpen:

Cluster 1: Health
Cluster 2: Creative Industries
Cluster 4: Digital Technologies
Cluster 4: Industrial Technologies
Cluster 5: Energy
Cluster 6: Mobility
Cluster 7: Food, Bio-economy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Cluster 8: Innovation Procurement (PCP/PPI)

Sytze Waltje, DLV Advies over het event:

“Het evenement was strak georganiseerd met een mooie thema-indeling. Uit de vele pitches is een keuze gemaakt die meer of minder aansloten bij mijn organisatie. Door mijn eigen keuzes heb ik wel de vraag of bij de andere sessie-locaties wellicht ook interessante aanknopingspunten werden gepresenteerd. Uit de pitches heb ik zes interessante cases gehaald, een daarvan heb ik direct concreet doorgespeeld naar ons zusterbedrijf Connecting Agri &Food.  Andere opties zijn wellicht interessant voor of het Friese MKB of voor toepassing/aanhaken van DLV en partners als LTO  in Europees verband.”

“Food en Agri-projecten alsmede renewable energy/energy storage bieden veel kansen om aan te haken bij Europees aanbestede projecten, samen met wetenschappelijke en technische partners liggen er kansen voor samenwerking. DLV werkt nu reeds veel samen met de voedselverwerkende industrie, samen met kennisinstellingen kunnen we werken aan het programma landelijk gebied, een programma waar elke provincie in opdracht van de landelijke overheid aan werkt om perspectief te bieden aan o.a. de landbouw en haar periferie. Daarbij is een Horizon regeling met een wetenschappelijke achtergrond en technische innovatie een prima middel. De besprekingen met mogelijke consortia, opdrachtgevers en verdere mogelijkheden wil ik graag verder bespreken in een evaluatiesessie. Voor dergelijke bijeenkomsten in vervolgsessies is een bredere coalitie zeer wenselijk. Er zijn veel raakvlakken met onze “buren”, we kunnen veel samen ontwikkelen, er is veel expertise bij onze buren die ons kunnen helpen bij onze advisering in onder andere NPLG-vraagstukken. Het Event in Düsseldorf was een zeer positieve ervaring.”

Yasmin Rezai, stagiair Gemeente Heerenveen, BSc Thorbecke Academy (NHL Stenden) over haar bezoek aan Düsseldorf:

“Het was een hele mooie ervaring om deel te mogen nemen aan het European Network Event. Allereerst vond ik de dagen erg goed gestructureerd. Er werden diverse onderwerpen en workshops aangeboden waaruit wij, deelnemers, konden kiezen. Tijdens deze workshops werden verschillende presentaties gehouden waarin ideeën werden gepresenteerd en resultaten werden gedeeld. Er lag een specifieke nadruk op Research and Development en innovatie binnen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, met een focus op samenwerking binnen Horizon Europe. Buiten de sessies om was er volop gelegenheid om te netwerken, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Het is een hele mooie gelegenheid om samenwerkingspartners te vinden, van elkaar te leren en dus te netwerken.”

Jan van der West, subsidieadviseur NHL Stenden:

“Eindelijk weer een fysiek evenement van deze omvang. Het was een mooie kans om te kijken wat er verder in Europa gebeurt op belangrijke thema’s. De 100 projectpitches waren thematisch geclusterd, maar nog altijd erg divers. Voor collega’s in de hogeschool heb ik een aantal interessante linken weten te leggen In de planning was volop ruimte voor ontmoeting en netwerken. Je kon hieraan wel merken dat ze dit niet voor het eerst doen: erg professioneel. Zenit is sowieso een grote speler in de wereld van ondersteuning van R&I: zo zitten ze ook in de kerngroep van DESCA die hét format samenwerkingsovereenkomst van Horizonprojecten ontwikkelt.”

“Pieter had een gesprek met de organisatoren geregeld en dat gaf ook de kans om wat meer van de achterkant te zien en ook uit te wisselen wat de thema’s van Fryslân en NRW zijn. Bij een volgend event kan ik zeker aanraden om ook zelf een pitch te houden van een Fries projectidee om partners te vinden.”

Pieter de Jong, WaterCampus Leeuwarden/EPF:

“Het netwerkevent van Zenit was erg professioneel georganiseerd, met een hele heldere opzet en veel personeel dat heel pro-actief het event ondersteunde. Ze waren heel behulpzaam met alle vragen. Er waren veel bezoekers uit alle Europese windrichtingen, evenals Turkije. Deelnemers hadden de mogelijkheid om interesse in een openstaande call kenbaar te maken, of een lopend project te presenteren. Zo konden andere deelnemers snel een beeld krijgen over het type onderwerpen waarvoor je de persoon zou kunnen aanspreken. Na elke sessie waren er tafels buiten met naambordjes van de presentatoren, wat het netwerken vereenvoudigde. Zou mooi zijn als volgend jaar een grotere delegatie vanuit Friesland afreist en er diverse presentaties plaatsvinden. De locatie en catering waren ook uitstekend, wat het netwerken verder bevorderde.”

Overleg met Zenit

Voorafgaand aan het hoofdevent was er een meeting van Friese organisaties met de directie van Zenit. Zenit is een publiek-private samenwerking, die is opgericht in 1984 als het innovatie- en Europees agentschap voor middelgrote bedrijven en de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De aandeelhouders zijn de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen, het ZENIT e.V.-netwerk met ongeveer 200 middelgrote bedrijven en een bankenconsortium. Zenit is ook het European Enterprise Network (EEN), portaal voor NRW. Er werken in totaal 50 personen. Zenit is heel actief in het ondersteunen van het regionale bedrijfsleven en de kennissector in deelname in Europese programma’s. Ook werken ze actief aan andere instrumenten om innovatie te bevorderen, zoals Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) en Pre-Commercial Procurement (PCP).

Bij het gesprek waren aanwezig: Hans Stein, Directeur Zenit, specialisme: Internationalisering, Anne Müngersdorff, Advocaat Zenit, specialisme: Innovatieve inkoop en internationalisering, Jan van der West en Pieter de Jong.

Deze meeting volgde op eerdere ontmoetingen tussen Zenit en Pieter de Jong, mede gefaciliteerd door DLR in 2022 en 2023.

Jan en Pieter hebben hun organisaties gepresenteerd, evenals EPF en de bredere interesse vanuit de regio in Europese samenwerking, zowel via Europese programma’s – waaronder Horizon Europe en Interreg A – als ook de interesse vanuit de Provincie om meer samen op te trekken met Duitsland.

Zenit wil graag met een delegatie naar de provincie Fryslân komen. Hierbij zijn op dit moment de aandachtsvelden watertechnologie en circulaire economie primair in beeld. Dit kan nog verder worden uitgebreid. Met bijna 18 miljoen inwoners, een oppervlakte van 82% van Nederland en een sterke industrie, grote agrarische gemeenschap en moderne bedrijven zijn vrijwel alle onderwerpen en specialismen aanwezig in deze dichtstbevolkte Duitse deelstaat. Sinds de huidige Europese programmaperiode (2021-2027) zitten Fryslân en NRW ook in hetzelfde programmagebied van Interreg A (grensoverschrijdende samenwerking), wat nieuwe kansen met zich meebrengt.

Een concrete vraag in de regio NRW betreft bijvoorbeeld de interesse om bij zeven ziekenhuizen in de deelstaat een decentrale vorm van afvalwaterbehandeling in te voeren. Zo kunnen medicijnresten en andere specifieke afvalwaterstromen bij de bron gereinigd worden. Hierbij kijken ze richting de WaterCampus om hen te ondersteunen. In Fryslân is al eerder ervaring opgedaan via het Interreg A project Denewa, met bedrijven als DeSaH. Ook zijn oplossingen andere leden van de Water Alliance, zoals van het MKB Pharmafilter, internationaal bekend. Zenit ziet een aanbesteding als mogelijk instrument om dit proces in gang te zetten.